Vyhledávání

Kontakt

Občanské sdružení "Prosetinský trojlístek,o.s."
Prosetín 208, 539 76 Prosetín

prosetinskytrojlistek@seznam.cz

Vítejte na našem novém webu

 

Ve zkratce o našem sdružení

Proč a za jakým účelem sdružení vzniklo?

 

Sdružení bylo založeno přípravným výborem, jejichž členům záleží na čistotě krajiny ve které žijeme, a kteří chtějí aktivně vstupovat do všech jednání spojených s podnikatelskými záměry, které by mohli ohrozit klidný a čistý život v naší vesnici. Bylo řádně zaregistrováno a potvrzeno Ministerstvem vnitra ČR.Prioritou sdružení je zabránit firmě Taberg Praha, s.r.o. založit "Velkodrtírnu kamene" v Prosetíně, kterou ve skutečnosti schovává za honosným názvem: "Intenzifikace těžby v dobývacím prostoru Prosetín".
Proč nechceme realizaci tohoto záměru?
  • prach a hluk by narušily klidný život ve vesnici, ovzduší by bylo horší než v nejznečištěnějším koutu ČR
  • veškerý náš majetek ,naše nemovitosti (domy, pozemky, chalupy) by se díky seismickým účinkům střelby staly prakticky bezcennými
  • celodenní a v sezóně možná i celonoční provoz spojený s jízdou nákladních aut by se podepsal nejenom na našich silnicích, ale i na statice našich domů a ohrozil by bezpečnost našich dětí
  • bylo by ohroženo omlazování vesnice, mladí lidé by nestavěli,nežili ve vesnici, časem by se zavřela škola i školka

 

Novinky

Volby 2018

03.10.2018 14:08
Vážení spoluobčané - voliči, v nadcházejících komunálních volbách kandidují za náš spolek tito kandidáti: Jaroslav Raba       61 let starosta                    Prosetín 195...

JEDNÁNÍ KOLEM DRŤIČE SE OPĚT ROZBĚHLA

25.02.2013 13:09
Rádi bychom Vás v krátkosti informovali o vývoji stále ještě aktuálního záměru "Využití těžebního prostoru v lomu Prosetín 1, respektive zpracování kamene drcením" Tyto informace jsou určeny všem členům občanského sdružení, zejména těm, kteří jsou přesvědčeni o nečinnosti občanského sdružení a věří...

Pozvánka na Valnou hromadu

16.11.2012 12:56
POZVÁNKA NA 5. VALNOU HROMADU   Vážení členové občanského sdružení, dovolujeme si Vás pozvat dne 23.11.2012 v 17.30 hod. do sálu místního hostince na 5.VALNOU HROMADU   Program: informace o činnosti sdružení, zpráva o hospodaření a rozpočet na rok 2013,...

Přehled činnosti občanského sdružení za poslední období

29.06.2012 06:58
Nejprve se všem členům a příznivcům občanského sdružení a občanům naší obce omlouvám za informační prodlevu. V následujících příspěvcích je obsažena činnost sdružení, tak jak probíhala v posledních měsících a jsou zde uvedeny i závěry, které z této činnosti...

Trhací práce v lomu Zárubka

29.06.2012 06:55
V roce 2011 se začaly projevovat v naší obci ve zvýšené míře účinky trhacích prací prováděných v lomě Zárubka. Zejména odstřel ze dne 11.listopadu 2011 dokonce poškodil rodinný dům jednoho našeho spoluobčana. Občanské sdružení „Prosetínský trojlístek o.s.“ ve spolupráci...

Těžba v lomě společnosti Granit Zach s.r.o.

29.06.2012 06:52
Úspěchem činnosti občanského sdružení  „Prosetínský trojlístek o.s.“ a většiny občanů Prosetína v uplynulém období bylo, že předkladatel studie vlivu změny a rozšíření těžby v lomě společnosti Granit Zach s.r.o. na životní prostředí (EIA), byl nucen na základě zaslaných stanovisek...

ČTĚTE!!!!

18.02.2011 20:52
  Ve čtvrtek 17.2.2011 proběhla schůzka zástupců:   Holcim...